FA
درباره پروژه
گالری
محل
معرفی فیلم

ADAM KULE

معماری اختیاری که بر اساس سلیقه قابل طراحی است

پروژه « آدام کوله»، که در استانبول دراگوس با نماد داپ یاپی قرار دارد و مفهوم خودش را از «انسان» می‌‌‌گیرد، دروازه جهان باشکوهی با معماری اصیل را می‌‌‌گشاید.

آدام کوله ، متشکل از ۲۵۴ بخش مستقل در یک برج ۲۷ طبقه ای، شامل دفترکار خانگی، دفتر کار و رزیدانس است. در ۸ طبقه نخست آن، دفاترکار خانگی و دفاتر کار واقع شده اند. در پروژه‌ای که واحدهای آپارتمانی سوئیت و یک خوابه وجود دارد، در صورت تمایل می‌‌‌توان آپارتمان ها را به هم ملحق کرد.

درباره پروژه
گالری
محل
معرفی فیلم
درباره پروژه
گالری
محل
معرفی فیلم
درباره پروژه
گالری
محل
معرفی فیلم
Dap Yapı WhatsApp Hattı