FA
درباره پروژه
گالری
محل
معرفی فیلم

Y OFİS

دفاترکار برتر و معتبر زندگی تجاری

آفیس Y، که به دلیل معماری متفاوت خود در استانبول چاغلایان تحسین همگان را بر می انگیزد، با تمام ویژگی های کیفی برتر برای رفع تمام نیازهای زندگی تجاری کیفیتی برتر ارائه می‌‌‌دهد.

ساختار نمای پانورامیک و سیستم سان‌روف آن که امکان ورود آفتاب در همۀ بازه‌‌‌‌های زمانی را فراهم می‌‌‌کند ویژگی برجستۀ دیگر این پروژه است ... در آفیس Y که شامل ۱۰۳ دفترکار و ۱۹ فروشگاه است، ۲ پارکینگ، ۲ طبقه اداری-تجاری، ۱ طبقه ورودی، ۴ طبقه اداری و ۴ اتاق جلسه وجود دارد.

درباره پروژه
گالری
محل
معرفی فیلم
درباره پروژه
گالری
محل
معرفی فیلم
درباره پروژه
گالری
محل
معرفی فیلم
Dap Yapı WhatsApp Hattı